torsdag den 4. februar 2021

Kan ikke oprette forbindelse til Office 365 konto MAC (Outlook) / Can't connect to Office 365 Outlook on a Mac

Hvis du har problemer med at sætte din konto op i din Outlook på Mac.

Kan du gøre følgende:

 1. Luk Outlook
 2. Åben "Hovednøglering"
 3. Søg efter "Exchange" -> Slet alle logon oplysninger
 4. Søg efter "Office" -> Slet alle logon oplysninger
 5. Søg efter "ADAL" -> Slet alle logon oplysninger
 6. Åben Outlook -> sæt kontoen op med dine logon oplysninger

tirsdag den 12. januar 2021

Teams Meeting Addin Not showing in Outlook /Teams møde add-in bliver ikke vist i Outlook

 Hvis du har problemer med at Teams addin ikke bliver vist i Outlook, kan følgende kommando hjælpe:

Åben notepad

Indsæt nedenstående tekst i notepad og gem filen som .reg

Kør herefter filen, mens du har Outlook lukket.

"

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Resiliency\DoNotDisableAddinList]

"TeamsAddin.Connect"=dword:00000001


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Resiliency\DoNotDisableAddinList]

"TeamsAddin.Connect"=dword:00000001


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\TeamsAddin.FastConnect]

"Description"="Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office"

"FriendlyName"="Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office"

"LoadBehavior"=dword:00000003


"

fredag den 10. juli 2020

Office 365 won't configure on Outlook

Hvis ikke du kan få din Outlook til at forbinde til Office 365, kan det være følgende løsning du skal bruge.
Det er hvis du ikke kan sætte Office 365 kontoen op i Outlook.


 1. Tjek om din konto er gemt her under "Adgang til arbejde eller skole"
  Dette gøres ved at søge på konto og finde dette menupunkt
  "Administrer din konto"

 2. Vælg nu
  "Adgang til arbejde eller skole"
  Her vil du kunne se din "Arbejds- eller skolekonto"

 3. Denne konto skal fjernes. Dette gør du ved at klikke på kontoen og trykke på
  "Afbryd forindelsen"

 4. Derudover skal du også fjerne kontoen fra "Styring af legitimationsoplysninger"
 5. Først skal du vælge "Windows-legitimationsoplysninger"
  Her vil du kunne se alle de Legitimationsoplysninger Windows har gemt om dig

 6. Du skal nu fjerne din konto, dette gør du ved at trykke på konto'en og vælge "Fjern"

Du vil nu kunne sætte din Office 365 konto op i Outlook

onsdag den 5. februar 2020

Windows 10 på VMware ESXI - CPU opsætning

Hvis du installere en Windows 10 på en VMWARE ESXI, vil din Windows 10 maskine måske kun vise max 2 CPU'er

Dette skyldes at Windows 10 kun understøtter max 2 CPU (dog mere flere kerner selvfølgelig).
Da de virtuelle CPU'er (kerner) du giver din Windows 10 maskine vil fremstå som separate CPU'er i Windows 10, skal du gøre følgende: 1. Luk din Windows 10 maskine
 2. Login på VMWARE ESXI
 3. Vælg Virtual Machines
 4. Højre klik på din Windows 10 Maskine -> vælg "Edit Settings"
  Min hedder i dette tilfælde: WIN10_PRO
 5. Hvis du har valgt 6 CPU'er under installationen vil det se således ud i din konfiguration:

  Problemet er her, at du nu kun vil kunne bruge 2 CPU'er (2 kerner) i din Windows 10 maskine. Det er derfor vigtigt du gør følgende:
 6. Indstille "Cores per Socket" til 6, du vil derfor udnytte alle 6 kerner (som det er i dette tilfælde på min i5 processor)
 7. Du udnytter nu alle dine kerner på din virtuelle Windows 10 maskine

Jeg har for at vise hvad det har af betydning lavet en CPU test før og efter:

Før

Efter

tirsdag den 4. februar 2020

Start In-Place-Archive / Arkiveringspolitik med det samme (indenfor 5 minutter)

Sådan sætter du arkiveringspolitik igang med det samme
 1. Åben powershell som administrator
 2. Forbind nu til din Office 365 via Powershell
  $Credential = Get-Credential
  Indtast nu dine administrator login oplysninger til Office 365
 3. I din powershell session skal du nu indtaste:
  $ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection
 4. DU skal nu importere din session som du oprettede ovenfor
  Import-PSSession $ExchangeSession
 5. For at sætte arkiveringspolitikken igang med det samme skal du køre følgende kommando:
  Start-ManagedFolderAssistant -Identity user@example.com
  Eksempel med min mail
  Start-ManagedFolderAssistant -Identity ca@navisupport.dk
 6. Hvis du får en fejl "The call to Mailbox Asistants Service on server ... osv
  Skal du gøre følgende:
   get-mailboxLocation -user ca@navisupport.dk | fl mailboxGuid,mailboxLocationType
 7. Du får nu følgende svar
  MailboxGuid         : a92066ea-8422-XXXX-XXX-e587c6a1aaed

  MailboxLocationType : Primary

  MailboxGuid         : d7f0a551-4e0c-XXXX-XXXX-4284190c5722

  MailboxLocationType : MainArchive
 8. Du skal her bruge din MailboxLocationType: Primary i følgende streng
  Start-ManagedFolderAssistant 
  a92066ea-8422-XXXX-XXX-e587c6a1aaed
 9. Fjern nu din PSSession
  Remove-PSSession 
  $ExchangeSession

Din arkiveringspolitik vil nu træde i kraft indenfor 5 minutter

onsdag den 30. oktober 2019

Dual Screen Citrix - Sådan laver du udvidet skrivebord - Citrix

Her vil jeg forklare hvordan du laver udvidet skærme på en citrix session.

 1. Åben din fjern forbindelse til Citrix og del skærmbillede ligeligt over de 2 skærme.
 2. Maskimer her efter, således det ser ud til at være én stor skærm
 3. Log nu af din Citrix session
 4. Log igen ind i Citrix
  Når du igen er logget ind, vil du opdage du har fået 2 skærme (udvidet)

torsdag den 24. oktober 2019

Kan ikke aktivere Office 365 Officepakke / Can't activate Office 365

Hvis du har problemer med officepakken ikke vil aktivere, selvom den er installeret med Office 365. Kan det være en gammel produktnøgle den husker fra tidligere.
For at fjerne denne kan du gøre følgende:


 1. Åben Kommandopromt (CMD) som Administrator
 2. Gå til mappen: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
  Gøres ved at skrive: cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
 3. Kør scriptet:
  cscript OSPP.VBS/dstatus
 4. Kig nu efter linjen hvor der står noget med: License Description, her står der noget med:
  Installed product key: XXXXX
 5. Kør nu scriptet:
  cscript OSPP.VBS /unpkey:XXXXX (XXXXX skal være det fra din "installed product key")
Håber dette hjælper jer