tirsdag den 10. maj 2016

Sådan checker du din version af Exchange

Exchange 2010


Åben Exchange Management Shell 

Kør følgende: Get-Command ExSetup | ForEach {$_.FileVersionInfo}

Exchange 2013


Åben Exchange Management Shell
Kør følgende: Get-ExchangeServer | Format-List Name, Edition, AdminDisplayVersion


Exchange 2016


Åben Exchange Management Shell 
Kør følgende: Get-ExchangeServer | Format-List Name, Edition, AdminDisplayVersion

mandag den 8. februar 2016

Numlock ved start up - Windows 10

Åben registreringseditor:
Kør --> regedit

Find følgende key:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndikators 

Ændre værdien til: 80000002 eller bare 2

Dette hjælper i de fleste tilfælde. 
Hvis ikke, kan det være nødvendigt at slå "hurtig start" fra

Strømstyring --> vælg hvad der sker når du trykker på tænd/sluk knappen
Vælg "rediger indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket"

Under "lukke indstillinger" fravælges "Aktiver hurtig start".

Herefter virker numlock ved login billedet.

Sådan slår du secure boot fra på Acer bærbar


Sådan slår du secure boot fra på en acer bærbar

  1. Completely shut down your computer.
  2. Power on the system. As soon as the first logo screen appears, immediately press F2 to enter the BIOS.
  3. Use the right arrow key to select Security.
  4. Use the down arrow key to highlight Set Supervisor Password and press Enter.
  5. Create a password and press Enter. Retype the password to confirm and press Enter again.
  6. Use the right arrow key to select Boot.
  7. Press the down arrow key to select Secure Boot and press Enter.
  8. With the arrow key, highlight Disabled and press Enter.
  9. Press the F10 key and select Yes to save the changes and exit the BIOS.

mandag den 25. januar 2016

Sådan laver du en hurtig scheduled reboot af din server/computer

Step1

Åben "Task Scheduler" herefter "Create Task"

Under generel giver du din Task et passende navn
Vælg herefter også at den skal køre "Run whether user is logged on or not"

Step2

Vælg herefter det ønskede, du kan eksempelvis sætte den til at genstarte hver søndag som her.

Step3


Herefter vælger du ""start af program"
Og indtaster følgende:

C:\Windows\System32\shutdown.exe /r

(/r betyder at du vælger en restart)

Step4

fredag den 22. januar 2016

Connect to Office 365 (Exchange) - Via Powershell

Sådan forbinder du til Office 365 via Powershell.
Åben Powershell på din Computer

Indtast nu følgende:


$UserCredential = Get-Credential XXXXX (Hvor XXX er admin kontoen på din Office365)

Herefter indtaster du følgende:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential
-Authentication Basic -AllowRedirection


Dette vil lave en ny PowerShell session, som du senere kan importere
Dette gør vi med følgende kommando:


Import-PSSession $Session

Herefter kan du nu brugte Exchange kommandoer, eksempelvis:
Get-Mailbox osv.