mandag den 25. januar 2016

Sådan laver du en hurtig scheduled reboot af din server/computer

Step1

Åben "Task Scheduler" herefter "Create Task"

Under generel giver du din Task et passende navn
Vælg herefter også at den skal køre "Run whether user is logged on or not"

Step2

Vælg herefter det ønskede, du kan eksempelvis sætte den til at genstarte hver søndag som her.

Step3


Herefter vælger du ""start af program"
Og indtaster følgende:

C:\Windows\System32\shutdown.exe /r

(/r betyder at du vælger en restart)

Step4

fredag den 22. januar 2016

Connect to Office 365 (Exchange) - Via Powershell

Sådan forbinder du til Office 365 via Powershell.
Åben Powershell på din Computer

Indtast nu følgende:


$UserCredential = Get-Credential XXXXX (Hvor XXX er admin kontoen på din Office365)

Herefter indtaster du følgende:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential
-Authentication Basic -AllowRedirection


Dette vil lave en ny PowerShell session, som du senere kan importere
Dette gør vi med følgende kommando:


Import-PSSession $Session

Herefter kan du nu brugte Exchange kommandoer, eksempelvis:
Get-Mailbox osv.