tirsdag den 11. december 2018

Slå fokuseret indbakke fra Office 365 (hele organisationen) - Disable focused inbox

Her vil jeg beskrive hvordan du slår fokuseret indbakke fra, på organisationsniveau.

 1. Åben powershell (kør som administrator)
 2. Skriv følgende kommando: $UserCredential = Get-Credential
  Du skal nu indtaste dine admin konto oplysninger (brugernavn og kode)
 3. Kør nu følgende kommando, for at starte sessionen:
  Import-PSSession $Session -DisableNameChecking
 4. Kør nu følgende kommando: Get-OrganizationConfig
  Led efter "FocusedInboxOn" - hvis denne står til "True", er fokuseret indbakke slået til på jeres løsning.
 5. Kør nu følgende kommando, for at slå fokuseret indbakke fra:
  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Hvis du ønsker at slå fokuseret indbakke til, kan dette gøres med følgende kommando:
  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Håber dette er til hjælp 

Nulstilling tromle tæller Brother - Reset drum counter

Sådan nulstiller du tromle tælleren i en Brother


 1. Sørg for at printeren er tændt
 2. Åben front dækslet
 3. Tryk og hold knappen "OK" i ca 2 sekunder
 4. Tryk Pil op eller 1 for at nulstille tromle tælleren
 5. Luk front dækslet igen
Din tromle tæller skulle nu være nulstillet

onsdag den 26. september 2018

Outlook - tving denne til at bruge autodiscover til konfiguration af mail

For at sørge for, at din Outlook ikke tager Office 365 autodiscover, skal du gøre følgende:

Åben "regedit"

find følgende:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\office\16.0\outlook\autodiscover

Indsæt en DWORD32

Navn= ExcludeExplicitO365Endpoint
Value= 1

torsdag den 13. september 2018

Ændre sprog Fællespostkasse og almindelig postkasse - Office 365 - Change language shared mailbox

For at ændre sprog på en almindelig- eller fællespostkasse, er det letteste faktisk at gøre følgende:


 1. Åben Powershell (kør som administrator)
 2. Indtast følgende kommando:

  $Credential = Get-Credential
  Indtast dine admin-loginoplysninger til det domæne det omhandler
 3. Lav nu en ny powershell session med følgende navn: Exchangesession - brug nedenstående kommando:

  $ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection
 4. Importer nu den tidligere oprettede session med følgende kommando:

  Import-PSSession $ExchangeSession
 5. Du skal nu til at sætte sprog på din ønskede konto eller fællespostkasse. Dette gøres med nedenstående kommando, vær opmærksom på at ændre eksempel@eksempel.dk til din ønskede konto

  HUSK også at ændre det til det sprog du ønsker, nedenstående ændre jeg til Engelsk-US
  For at ændre til dansk skriver du: da-DK

  set-MailboxRegionalConfiguration -id eksempel@eksempel.dk -LocalizeDefaultFolderName:$true -Language en-US
 6. Du har nu ændret sproget til (i dette tilfælde) Engelsk
 7. Du mangler nu at fjerne den session i powershell, som du netop har oprettet, dette gøres med følgende kommando:

  Get-PSSession | Remove-PSSession

tirsdag den 14. august 2018

Certifikat Navision 2009 - SSL Webservice

Her vil jeg vise, hvordan du ændre din webservice til at køre https/SSL.


Konfigurer Web service til SSL


 1. Åben notepad som administrator (Højre klik --> kør som administrator)
  Find følgende sti: “C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\Service\CustomSettings.config”
 2. Find følgende i config filen:
  <add key="WebServiceSSLEnabled" value="false"></add>

  Og ændre det til

  <add key="WebServiceSSLEnabled" value="true"></add>

Importer Certifikat til Server

 1. Vælg kør 
 2. Skriv MMC og tryk "OK"
 3. ADD/Remove snap-in
 4. Find "Certificate"
 5. Vælg "Computer Account"
 6. Vælg "Local Computer"
 7. Klik "OK"
 8. Udvid "Certificates" --> højreklik "Personal" --> vælg "import"
 9. Kør guiden igennem og importer dit certifikat
 10. Lig alle certifikater i denne

Find Certifikates Thumbprint

 1. I certifikater --> udvid "Personal" --> vælg "Certificates"
 2. Find dit certifikat, som skal tilknyttes webservicen
 3. Dobbelt klik på certifikatet --> vælg "Details"
 4. Kopier nederste linie i "Details" denne skulle gerne være "Thumbprint"
 5. Jeg plejer at ligge det i en notepad

Konfigurer serverens ACL til Webservice porten

 1. Åben en kommandopromt som administrator (Højre klik --> kør som administrator)
 2. Hvis servicen allerede er kørende, skal du fjerne disse inden. For at finde ud af om noget kørende gør følgende:
 3. skriv følgende:

  netsh http show urlacl
 4. Nu viser den en liste over de eksisterende porte der er anvendt

 5. Du skal nu slette alle porte der er sat op med din webservice (standard port er: 7047)
  I dette tilfælde er det disse porte:

  http://+:7047/ og http://+:7047/DynamicsNAV
 6. Du slette dem ved at køre følgende kommandoer:

  netsh http delete urlacl url=http://+:7047/DynamicsNAV
  netsh http delete urlacl url=http://+:7047/
 7. Du kan nu registrerer porten: 7047 til https-adressen, det gør du med følgende kommandoer:
  (Husk at ændre porten, hvis ikke du kører standard 7047)

  netsh http add urlacl url=https://+:7047/ sddl=D:(A;;GX;;;NS)(A;;GX;;;BA)
 8. Kør nu følgende for at registrer din Webservice på port: 7047
  (Igen husk at ændre hvis du ikke kører standard port: 7047)

  netsh http add urlacl url=https://+:7047/DynamicsNAV/ user=NAS

  Bemærk her, jeg kører min service med en bestemt bruger, kaldet "NAS":
  Hvis ikke du skriver noget, kører servicen standard NetworkService, det er ikke altid dette virker. Når jeg sætter en service op, er det altid med brugeren NAS

  Din Webservice er nu klar til at køre HTTPS, vi mangler nu at forbinde certifikat med webservicen

Konfigurer port til at bruge SSL Certifikat

 1. Åben en kommando promt som administrator (Højre klik --> kør som administrator)
 2. Kør følgende kommando:

  netsh http show sslcert
 3. Hvis der er noget listet på porten du bruger, skal du slette disse.
  Dette gøres med følgende kommando

  netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:7047

  IGEN husk at ændre port, hvis ikke du kører standard 7047
 4. Registrer nu dit SSL Certifikat til din port

  netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:7047 certhash=c461e441cafa42b045d0634a8ddfa049794dc9cd appid={00000000-0000-6002-0022-0000836BD2D2}
  Bemærk mit thumbprint er: c461e441cafa42b045d0634a8ddfa049794dc9cd
  Bemærk min port er: 7047

  Husk at ændre dette til det thumbprint du fandt i begyndelsen, således det henviser til dit certifikat
  HUSK igen at ændre port, hvis ikke du kører standard port 7047
Dette var en "hurtig" guide til opsætning af Certifikat til din Navision webservice

torsdag den 24. maj 2018

Ændring af NPT tidsserver i Windows / Windows server

Sådan ændrer du NPT Tidsserver i Windows / Windows Server


 1. Åben Kommando Promt som administrator
 2. Skriv nedenstående kommando
  w32tm /config /manualpeerlist:"DINNTPSERVER" /syncfromflags:MANUAL

  I stedet for "DINNTPSERVER", brug en af nedenstående danske NTP server
  0.dk.pool.ntp.org
  1.dk.pool.ntp.org
  2.dk.pool.ntp.org
  3.dk.pool.ntp.org
 3. Kør nu følgende kommando:
  net stop w32time (dette stopper tidsservicen på din pc)
 4. Efterfølgende skal du starte servicen igen med:
  net start w32time
 5. For at kontrollere alt er korrekt, kør følgende kommando
  w32tm /query /status

torsdag den 19. april 2018

Outlook 2016 - Office 365 "Der skal angives en adgangskode"

Jeg har haft et problem hvor Outlook 2016 bliver ved med at spørge efter adgangskode
Der kommer ikke en Password boks frem, men der står blot i bunden af Outlook.
"Der skal angives en adgangskode"
Når der dobbelt klikkes på "Der skal angives en adgangskode"
Kommer følgende frem:
"Har forbindelse til : Microsoft Exchange"Dette blev den efterfølgende ved med ca hvert 5. minut

Dette skyldes i mit tilfælde at der stadig er en Microsoft Small Business Server 2011 kørende (Anvendes stadig til Domæne, fil og print server)
Selvom alle Exchange services er deaktiveret og ikke kørende, og når der laves en forbindelsestest på Autodiscover peger denne også på autodiscover.office365.com

Her er en workaround, som sikkert også kan anvendes i andre tilfælde end ved Small Business Server 2011

 1. Kontroller du har lavet korrekt ekstern autodiscover (Jeg plejer at anvende mxtoolbox.com)
  Her er eksempel på vores Autodiscover:
  Type: CNAME     Domain Name: autodiscover.navisupport.dk  Canonical Name: autodiscover.office365.com   TTL: 60 Minutes
 2. Åben registreringsdatabasen (KØR: "regedit")
 3. Tag Backup af følgende i Registreringsdatabasen
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover
 4. Kør nu følgende kommandoer i en Commando Promt (Husk at kør som administrator)
  reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /v ExcludeScpLookup /t reg_dword /d 1 /f
  reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /v ExcludeHttpsRootDomain /t reg_dword /d 1 /f
  reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /v PreferLocalXML /t reg_dword /d 1 /f
  reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /v ExcludeHttpRedirect /t reg_dword /d 0 /f
  reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /v ExcludeHttpsAutodiscoverDomain /t reg_dword /d 1 /f
  reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /v ExcludeSrvLookup /t reg_dword /d 1 /f
 5. Du kan også hent .bat fil HER (Via Dropbox)
Dette har virket for mig, jeg har dog lagt scriptet ind i et logonscript, således det blev ramt af allebrugerne ved næste login.

Har i spørgsmål kan jeg fanges på mail: ca@navisupport.dk