torsdag den 24. maj 2018

Ændring af NPT tidsserver i Windows / Windows server

Sådan ændrer du NPT Tidsserver i Windows / Windows Server


 1. Åben Kommando Promt som administrator
 2. Skriv nedenstående kommando
  w32tm /config /manualpeerlist:"DINNTPSERVER" /syncfromflags:MANUAL

  I stedet for "DINNTPSERVER", brug en af nedenstående danske NTP server
  0.dk.pool.ntp.org
  1.dk.pool.ntp.org
  2.dk.pool.ntp.org
  3.dk.pool.ntp.org
 3. Kør nu følgende kommando:
  net stop w32time (dette stopper tidsservicen på din pc)
 4. Efterfølgende skal du starte servicen igen med:
  net start w32time
 5. For at kontrollere alt er korrekt, kør følgende kommando
  w32tm /query /status