onsdag den 26. september 2018

Outlook - tving denne til at bruge autodiscover til konfiguration af mail

For at sørge for, at din Outlook ikke tager Office 365 autodiscover, skal du gøre følgende:

Åben "regedit"

find følgende:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\office\16.0\outlook\autodiscover

Indsæt en DWORD32

Navn= ExcludeExplicitO365Endpoint
Value= 1

torsdag den 13. september 2018

Ændre sprog Fællespostkasse og almindelig postkasse - Office 365 - Change language shared mailbox

For at ændre sprog på en almindelig- eller fællespostkasse, er det letteste faktisk at gøre følgende:


 1. Åben Powershell (kør som administrator)
 2. Indtast følgende kommando:

  $Credential = Get-Credential
  Indtast dine admin-loginoplysninger til det domæne det omhandler
 3. Lav nu en ny powershell session med følgende navn: Exchangesession - brug nedenstående kommando:

  $ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection
 4. Importer nu den tidligere oprettede session med følgende kommando:

  Import-PSSession $ExchangeSession
 5. Du skal nu til at sætte sprog på din ønskede konto eller fællespostkasse. Dette gøres med nedenstående kommando, vær opmærksom på at ændre eksempel@eksempel.dk til din ønskede konto

  HUSK også at ændre det til det sprog du ønsker, nedenstående ændre jeg til Engelsk-US
  For at ændre til dansk skriver du: da-DK

  set-MailboxRegionalConfiguration -id eksempel@eksempel.dk -LocalizeDefaultFolderName:$true -Language en-US
 6. Du har nu ændret sproget til (i dette tilfælde) Engelsk
 7. Du mangler nu at fjerne den session i powershell, som du netop har oprettet, dette gøres med følgende kommando:

  Get-PSSession | Remove-PSSession