tirsdag den 11. december 2018

Slå fokuseret indbakke fra Office 365 (hele organisationen) - Disable focused inbox

Her vil jeg beskrive hvordan du slår fokuseret indbakke fra, på organisationsniveau.

 1. Åben powershell (kør som administrator)
 2. Skriv følgende kommando: $UserCredential = Get-Credential
  Du skal nu indtaste dine admin konto oplysninger (brugernavn og kode)
 3. Kør nu følgende kommando, for at starte sessionen:
  Import-PSSession $Session -DisableNameChecking
 4. Kør nu følgende kommando: Get-OrganizationConfig
  Led efter "FocusedInboxOn" - hvis denne står til "True", er fokuseret indbakke slået til på jeres løsning.
 5. Kør nu følgende kommando, for at slå fokuseret indbakke fra:
  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Hvis du ønsker at slå fokuseret indbakke til, kan dette gøres med følgende kommando:
  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Håber dette er til hjælp 

Nulstilling tromle tæller Brother - Reset drum counter

Sådan nulstiller du tromle tælleren i en Brother


 1. Sørg for at printeren er tændt
 2. Åben front dækslet
 3. Tryk og hold knappen "OK" i ca 2 sekunder
 4. Tryk Pil op eller 1 for at nulstille tromle tælleren
 5. Luk front dækslet igen
Din tromle tæller skulle nu være nulstillet