onsdag den 5. februar 2020

Windows 10 på VMware ESXI - CPU opsætning

Hvis du installere en Windows 10 på en VMWARE ESXI, vil din Windows 10 maskine måske kun vise max 2 CPU'er

Dette skyldes at Windows 10 kun understøtter max 2 CPU (dog mere flere kerner selvfølgelig).
Da de virtuelle CPU'er (kerner) du giver din Windows 10 maskine vil fremstå som separate CPU'er i Windows 10, skal du gøre følgende: 1. Luk din Windows 10 maskine
 2. Login på VMWARE ESXI
 3. Vælg Virtual Machines
 4. Højre klik på din Windows 10 Maskine -> vælg "Edit Settings"
  Min hedder i dette tilfælde: WIN10_PRO
 5. Hvis du har valgt 6 CPU'er under installationen vil det se således ud i din konfiguration:

  Problemet er her, at du nu kun vil kunne bruge 2 CPU'er (2 kerner) i din Windows 10 maskine. Det er derfor vigtigt du gør følgende:
 6. Indstille "Cores per Socket" til 6, du vil derfor udnytte alle 6 kerner (som det er i dette tilfælde på min i5 processor)
 7. Du udnytter nu alle dine kerner på din virtuelle Windows 10 maskine

Jeg har for at vise hvad det har af betydning lavet en CPU test før og efter:

Før

Efter

tirsdag den 4. februar 2020

Start In-Place-Archive / Arkiveringspolitik med det samme (indenfor 5 minutter)

Sådan sætter du arkiveringspolitik igang med det samme
 1. Åben powershell som administrator
 2. Forbind nu til din Office 365 via Powershell
  $Credential = Get-Credential
  Indtast nu dine administrator login oplysninger til Office 365
 3. I din powershell session skal du nu indtaste:
  $ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection
 4. DU skal nu importere din session som du oprettede ovenfor
  Import-PSSession $ExchangeSession
 5. For at sætte arkiveringspolitikken igang med det samme skal du køre følgende kommando:
  Start-ManagedFolderAssistant -Identity user@example.com
  Eksempel med min mail
  Start-ManagedFolderAssistant -Identity ca@navisupport.dk
 6. Hvis du får en fejl "The call to Mailbox Asistants Service on server ... osv
  Skal du gøre følgende:
   get-mailboxLocation -user ca@navisupport.dk | fl mailboxGuid,mailboxLocationType
 7. Du får nu følgende svar
  MailboxGuid         : a92066ea-8422-XXXX-XXX-e587c6a1aaed

  MailboxLocationType : Primary

  MailboxGuid         : d7f0a551-4e0c-XXXX-XXXX-4284190c5722

  MailboxLocationType : MainArchive
 8. Du skal her bruge din MailboxLocationType: Primary i følgende streng
  Start-ManagedFolderAssistant 
  a92066ea-8422-XXXX-XXX-e587c6a1aaed
 9. Fjern nu din PSSession
  Remove-PSSession 
  $ExchangeSession

Din arkiveringspolitik vil nu træde i kraft indenfor 5 minutter