tirsdag den 4. februar 2020

Start In-Place-Archive / Arkiveringspolitik med det samme (indenfor 5 minutter)

Sådan sætter du arkiveringspolitik igang med det samme
 1. Åben powershell som administrator
 2. Forbind nu til din Office 365 via Powershell
  $Credential = Get-Credential
  Indtast nu dine administrator login oplysninger til Office 365
 3. I din powershell session skal du nu indtaste:
  $ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection
 4. DU skal nu importere din session som du oprettede ovenfor
  Import-PSSession $ExchangeSession
 5. For at sætte arkiveringspolitikken igang med det samme skal du køre følgende kommando:
  Start-ManagedFolderAssistant -Identity user@example.com
  Eksempel med min mail
  Start-ManagedFolderAssistant -Identity ca@navisupport.dk
 6. Hvis du får en fejl "The call to Mailbox Asistants Service on server ... osv
  Skal du gøre følgende:
   get-mailboxLocation -user ca@navisupport.dk | fl mailboxGuid,mailboxLocationType
 7. Du får nu følgende svar
  MailboxGuid         : a92066ea-8422-XXXX-XXX-e587c6a1aaed

  MailboxLocationType : Primary

  MailboxGuid         : d7f0a551-4e0c-XXXX-XXXX-4284190c5722

  MailboxLocationType : MainArchive
 8. Du skal her bruge din MailboxLocationType: Primary i følgende streng
  Start-ManagedFolderAssistant 
  a92066ea-8422-XXXX-XXX-e587c6a1aaed
 9. Fjern nu din PSSession
  Remove-PSSession 
  $ExchangeSession

Din arkiveringspolitik vil nu træde i kraft indenfor 5 minutter

Ingen kommentarer:

Send en kommentar