tirsdag den 12. januar 2021

Teams Meeting Addin Not showing in Outlook /Teams møde add-in bliver ikke vist i Outlook

 Hvis du har problemer med at Teams addin ikke bliver vist i Outlook, kan følgende kommando hjælpe:

Åben notepad

Indsæt nedenstående tekst i notepad og gem filen som .reg

Kør herefter filen, mens du har Outlook lukket.

"

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Resiliency\DoNotDisableAddinList]

"TeamsAddin.Connect"=dword:00000001


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Resiliency\DoNotDisableAddinList]

"TeamsAddin.Connect"=dword:00000001


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\TeamsAddin.FastConnect]

"Description"="Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office"

"FriendlyName"="Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office"

"LoadBehavior"=dword:00000003


"