tirsdag den 7. maj 2013

Problemer med Autodiscover redirect

Har du også problemer med autodiscover på Exchange serveren?
Får du følgende fejl:


Dette kan enten skyldes din autodiscover ikke virker korrekt på din server.

Ved enkelte tilfælde af ovenstående fejl, skal følgende opskrift følges.

Når din profil bliver oprettet i din Outlook, bliver der genereret en .xml fil.
Denne skal omdøbes, hvilket gøres på følgende måde.

1. Luk Outlook.
2. Gå til "C:\Users\"Dit brugernavn"\AppData\Local\Microsoft\Outlook
3. Omdøb din .xml fil. (til eksempelvis: "strengnavn"_old.xml)
4. Ændre i følgende streng i "regedit": HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\XXX*\Outlook\AutoDiscover\RedirectServers, her skal der være en streng med dit domæne, eksempelvis: FIRMANAVN.DK. Det skal oprettes som en "REG_NONE"
5. Slet i samme streng "autodiscover.exchangeserver.dk"
6. Start Outlook igen.

Fejl er nu fjernet fra din Outlook

Eksemplet er testet med Windows 7 Pro 64 bit og Outlook 2010, samt Windows 8 Pro 64 Bit og Outlook 2013.

* = Der kan stå forskellige tal afhængig af din version af Office. Hos min stod der eksempelvis 14 = Office 2010 og 15 = Office 2013.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar